Privacybeleid

Omdat uw privacy onze topprioriteit is, willen we die bij het gebruik van ons informatieaanbod te allen tijde beschermen. In onderstaande privacyverklaring lichten we toe hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen.

1. Niet-persoonsgebonden toegangsgegevens

Om het informatieaanbod van onze webpagina te verbeteren verzamelen en bewaren we bepaalde niet-persoonsgebonden toegangsgegevens. Zodra u een bestand van onze webpagina opvraagt, vergaren en bewaren wij standaard toegangsgegevens.

Dat record bevat onder meer:

  • – de pagina via welke het bestand wordt opgevraagd,

– de bestandsnaam,
– datum en tijdstip van de opvraging,
– de hoeveelheid opgevraagde gegevens,
– de toegangsstatus (m.a.w. of een bestandstransmissie heeft plaatsgevonden, het bestand eventueel niet werd gevonden, enz.),
– een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte webbrowser,
– het geïnstalleerde besturingssysteem en de ingestelde resolutie,
– het gebruikte IP-adres.

Die gegevens worden voor intern statistische doeleinden en voor het technische beheer van de webpagina geëvalueerd; ze worden niet, ook niet gedeeltelijk, aan derden overgemaakt. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonsgebonden records opgeslagen; wij koppelen die in geen enkel geval met uw persoonsgegevens zodat er geen enkel verband met een bepaalde persoon kan worden gelegd.

2. Vergaren en opslaan van persoonsgebonden gegevens

Wij vergaren enkel persoonsgebonden gegevens voor zover u ons die vrijwillig bezorgde. Bij het verwerken van uw aanvragen via het contactformulier op onze webpagina, vergaren wij volgende persoonlijke informatie: aanspreking, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

De persoonlijke informatie (aanspreking, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) die u ons meedeelt, wordt volledig wettelijk en conform de bepalingen van de Duitse Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG) opgeslagen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

3. Gebruik van persoonlijke informatie

Uw persoonsgebonden gegevens worden zonder uw afzonderlijke instemming enkel voor het beantwoorden van uw vraag gebruikt.
Beslist u bij een regionale dealer een artikel aan te kopen dat op onze meubelportaalsite werd afgebeeld, dan maken wij desgevallend de contactgegevens die nodig zijn om uw bestelling af te handelen aan de dealer over.

Uw persoonsgebonden gebruikersgegevens worden in geen enkel geval aan andere derden overgemaakt. Wij hebben niettemin het recht de bevoegde overheid in op zich staande gevallen informatie over uw gegevens te verstrekken, voor zover zij om wettelijke bevoegdheden (vb. rechtsvervolging) om uw gegevens verzoekt.

Zonder uw toestemming gebruiken wij de vergaarde gegevens niet voor reclamedoeleinden, marktonderzoeken of opiniepeilingen.

4. Cookies

Deze webpagina maakt gebruik van cookies om, zodra u een artikel selecteerde, de inhoud van uw memo te registreren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Wanneer u de desbetreffende pagina opnieuw oproept, zorgen de cookies ervoor dat uw computer wordt herkend. Daardoor staan uw eerder ingevoerde gegevens klaar op het contactformulier wanneer u dat een volgende keer oproept. Wij maken overwegend gebruik van cookies die na het afsluiten van de internetbrowser automatisch van de harde schijf worden gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat wij uw computer bij uw volgende bezoek herkennen (zogenaamde permanente cookies).

U kunt de instellingen voor het bewaren van cookies in uw browser te allen tijde wijzigen; daartoe volstaat het de functie “geen cookies toestaan” te selecteren. We vestigen uw aandacht er evenwel op dat u in dat geval wellicht niet alle functionaliteiten van onze webpagina kunt gebruiken.

5. Raadplegen, rechtzetten, vergrendelen en wissen

U kunt te allen tijde kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens opvragen. Verder heeft u het recht om uw opgeslagen gegevens te laten corrigeren, vergrendelen of wissen. Indien er wettelijke of contractuele bewaringsplichten ten aanzien van gewiste gegevens gelden, verbinden wij ons ertoe die gegevens te vergrendelen.

We verbinden ons ertoe u op uw verzoek steeds volledig en kosteloos te informeren over de gegevens die we over u of over uw onderneming bewaren, die gegevens eveneens integraal en kosteloos te corrigeren, te vergrendelen of te wissen en uw vragen over de vergaring, bewaring en het gebruik van uw gegevens te beantwoorden. Daartoe kunt u zich in verbinding stellen met onderstaande instantie die toeziet op de privacy:

Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG
– Geschäftsführung –
Ampertal 8
85777 Fahrenzhausen
Duitsland

Telefoon: 08133 / 89 – 0
Telefax: 08133 / 89 – 199
E-mail: info@emverbund.de

6. Gegevensbeveiliging

Omdat de veiligheid van uw gegevens voor ons prioritair is, verzenden wij uw persoonlijke gegevens via een beveiligde SSL-verbinding. De persoonlijke gegevens die wij vergaren worden geëncrypteerd volgens het SSL-protocol. Uw persoonsgegevens worden vervolgens 128-bit-SSL geëncrypteerd over het internet verzonden. Met die SSL-encryptie beschermen wij uw persoonlijke gegevens tegen toegang door derden. SSL (Secure Socket Layer) is een encryptieprotocol voor berichten op het internet dat een hoge beveiliging van de gegevenstransmissie biedt.

Daarnaast beveiligen wij onze webpagina en andere informaticasystemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controle is het onmogelijk om tegen alle gevaren bescherming te bieden.

7. Webanalyseservices (Google Analytics)

Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die toelaten uw gebruik van de webpagina te analyseren.

De door dit cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van de webpagina wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer de functie “IP anonimiseren” op deze webpagina werd geactiveerd kort Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen de andere Staten die het Verdrag over de Europese Economische Ruimte sloten eerst af. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar afgekort. We vestigen uw aandacht erop dat deze webpagina gebruik maakt van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()” en de IP-adressen bijgevolg enkel verkort worden verwerkt zodat een adres en een bepaalde persoon onmogelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze webpagina gebruiken om uw gebruik van de webpagina te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de webpagina op te stellen en om de exploitant verdere diensten te verstrekken die met het gebruik van de webpagina en van het internet samenhangen. Google Analytics voegt het IP-adres dat door uw browser wordt meegedeeld niet met andere gegevens van Google samen. Via browsersoftware-instellingen kunt u beletten dat cookies worden opgeslagen; we wijzen er u echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze webpagina zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u verhinderen dat de gegevens (incl. uw IP-adres) die het cookie over uw gebruik van de website aanmaakt aan Google worden overgemaakt en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Daartoe volstaat het onderstaande browser plug-in te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor bijkomende informatie kunt u op onderstaande link terecht:
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

8. Plug-ins van externe dienstverleners

Op onze webpagina komen de onderstaande plug-ins van externe dienstverleners voor:

8.1 Facebook (Knop verzenden)

Wij maken gebruik van de knop verzenden van de dienstverlener Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dat is herkenbaar aan het Facebooklogo. Op onderstaand internetadres krijgt u bijkomende informatie over de sociale plug-ins van Facebook: http://developers.facebook.com/plug-ins

Als een bezoeker een pagina van ons internetdomein met dergelijke plug-in oproept, wordt desgevallend een verbinding tot stand gebracht tussen de browser van de bezoeker en de servers van Facebook. Facebook ontvangt onder bepaalde omstandigheden gegevens en bewaart ze; die gegevens laten de sociale netwerksite toe na te gaan welke pagina van onze website de bezoeker opriep. Dat geldt ongeacht of een facebook plug-in werd geactiveerd of niet. Wanneer de bezoeker een Facebook plug-in gebruikt (knop verzenden aanklikken) worden eventueel de desbetreffende gegevens aan Facebook in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Is de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijke facebook account ingelogd, dan kunnen de overgemaakte gegevens desgevallend aan het concrete account worden toegeschreven.

U kunt de aard, de omvang, het doel van het vergaren, gebruik en de overige exploitatie van de gegevens door facebook evenals de rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van de privacy van de gebruiker nalezen en desgevallend aanpassen onder het privacybeleid van Facebook(https://www.facebook.com/about/privacy). Voor het overige zijn de precieze processen voor de gegevensverwerking evenals de bewaringstermijnen onduidelijk.

8.2 Twitter (Knop Twitteren)

Wij maken gebruik van de knop Twitteren van de dienstverlener Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Dat is herkenbaar aan het Twitterlogo. Op onderstaand internetadres krijgt u bijkomende informatie over de sociale plug-ins van Twitter: http://twitter.com/about/resources

Als een bezoeker een pagina van ons internetdomein met dergelijke plug-in oproept, wordt desgevallend een verbinding tot stand gebracht tussen de browser van de bezoeker en de servers van Twitter. Twitter ontvangt onder bepaalde omstandigheden gegevens en bewaart ze; die gegevens laten de sociale netwerksite toe na te gaan welke pagina van onze website de bezoeker opriep. Dat geldt ongeacht of een Twitter plug-in werd geactiveerd of niet. Wanneer de bezoeker een Twitter plug-in gebruikt (knop Twitteren aanklikken) worden eventueel overeenstemmende gegevens aan Twitter in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Is de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijke Twitter account ingelogd, dan kunnen de overgemaakte gegevens desgevallend aan het concrete account worden toegeschreven.

U kunt de aard, de omvang, het doel van het vergaren, gebruik en de overige exploitatie van de gegevens door Twitter evenals de rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van de privacy van de gebruiker nalezen en desgevallend aanpassen onder het privacybeleid van Twitter (http://twitter.com/privacy). Voor het overige zijn de precieze processen voor de gegevensverwerking evenals de bewaringstermijnen onduidelijk.

8.3 Google (Google Bladwijzerknoppen)

Wij maken gebruik van de knop Google bookmarks van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dat is herkenbaar aan het Googlelogo. Op onderstaand internetadres krijgt u bijkomende informatie over de sociale plug-ins van Google: http://www.google.com

Als een bezoeker een pagina van ons internetdomein met dergelijke plug-in oproept, wordt desgevallend een verbinding tot stand gebracht tussen de browser van de bezoeker en de servers van Google. Google ontvangt onder bepaalde omstandigheden gegevens en bewaart ze; die gegevens laten de zoekmachine toe na te gaan welke pagina van onze website de bezoeker opriep. Dat geldt ongeacht of de knop Google Bladwijzers werd geactiveerd of niet. Google houdt bij de weergave van een plug-in onder omstandigheden het browserverloop zowat 2 weken in een logboek bij om te voorzien in het systeemonderhoud en om fouten op te heffen. Deze gegevens zijn niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URLs. Wanneer de bezoeker een plug-inknop gebruikt (knop aanklikken) worden desbetreffende gegevens overgemaakt aan Google in de VS en daar opgeslagen. Google registreert desgevallend gegevens over het eventuele Google-profiel van de bezoeker via de aanbevolen URL, het IP-adres en andere browsergegevens.

U kunt de aard, de omvang, het doel van het vergaren, gebruik en de overige exploitatie van de gegevens door Google evenals de rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van de privacy van de gebruiker nalezen en desgevallend aanpassen onder het privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy). Voor het overige zijn de precieze processen voor de gegevensverwerking evenals de bewaringstermijnen onduidelijk.

8.4 Andere Plugins (Pinterest/Tumblr/StumbleUpon/Delicious)

Verder gebruiken we de knoppen “Verzenden aan” van de hiervoor genoemde zoekrobots die hun vennootschapszetel hebben in de VS. Dat is herkenbaar aan de respectieve logo’s van de Dienstverleners.

Als een bezoeker een pagina van ons internetdomein met dergelijke plug-in oproept, wordt desgevallend een verbinding tot stand gebracht tussen de browser van de bezoeker en de servers van de Dienstverleners. Zij ontvangen onder bepaalde omstandigheden gegevens en bewaren die; die gegevens laten hen toe na te gaan welke pagina van onze website de bezoeker opriep. Dat geldt ongeacht of een plug-in werd geactiveerd of niet. Wanneer de bezoeker een plug-inknop gebruikt (knop Verzenden aan aanklikken) worden eventueel de desbetreffende gegevens overgemaakt aan de servers van de dienstverleners in de VS en daar opgeslagen. Is de bezoeker gelijktijdig met zijn persoonlijke account van de aanbieder ingelogd, dan kunnen de overgemaakte gegevens desgevallend aan het concrete account worden toegeschreven.

Voor verdere informatie over de sociale plug-ins van deze dienstverleners kunt u terecht op onderstaande internetadressen waar u desgevallend ook de aard, de omvang, het doel van het vergaren, gebruik en de overige exploitatie van de gegevens door die dienstverleners evenals de rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van de privacy van de gebruiker kunt nalezen en desgevallend aanpassen

– Pinterest: http://nl.about.pinterest.com/terms/
– Tumblr: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy
– StumbleUpon: https://www.stumbleupon.com/privacy
– Delicious: http://delicious.com/privacy

Voor het overige zijn de precieze processen voor de gegevensverwerking evenals de bewaringstermijnen onduidelijk.

Keukencatalogus

De nieuwe catalogus is er! Blader alvast snel een keertje online. Naar de catalogus

Contur-Spot

Onze TV-spot al gezien? Naar de TV-spot

Contur-Dealers

Contur keukens vindt u bij deze dealers.

Dealers