Gebruiksvoorwaarden

van Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG, Ampertal 8, 85777 Fahrenzhausen, Duitsland, hierna de Dienstverlener genoemd.

§ 1 Algemene bepalingen en definities

(1) De Dienstverlener, aanbieder van de content van deze webpagina is de hiervoor genoemde exploitant van de portaalsite.

(2) Gebruikers zijn derden die conform de plaatselijke gebruiksvoorwaarden via de meubelportaalsite van de Dienstverlener informatie inwinnen over merken en producten van de Dienstverlener en deze producten bij regionale dealers via hun webpagina’s kunnen bestellen.

(3) Regionale dealers zijn juridisch zelfstandige ondernemingen die hun webpagina’s die ze onder eigen verantwoordelijkheid beheren koppelden aan de meubelportaalsite van de Dienstverlener en waarlangs de dealers de producten die op de meubelportaalsite worden voorgesteld te koop aanbieden aan de gebruikers.

§ 2 Inhoud van het informatieaanbod van de Dienstverlener

(1) De Dienstverlener biedt de gebruikers van de webpagina de mogelijkheid om via een meubelportaalsite informatie in te winnen over meubelen en andere interieurvoorwerpen uit het merken- en productenassortiment van de Dienstverlener.

(2) Deze webpagina laat niet toe om de producten rechtstreeks bij de Dienstverlener te bestellen. De Dienstverlener biedt geen artikelen voor rechtstreekse verkoop aan eindklanten aan. De Dienstverlener stelt de gebruiker met zijn meubelportaalsite veeleer in verbinding met een regionale dealer (zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de gebruiker) en leidt de gebruiker verder naar de instrumenten waarmee de dealer op het internet aanwezig is. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de vormgeving van de internettools, noch voor de aanbiedingen van de regionale dealers. Die worden veeleer zelfstandig door en onder de juridisch eigen verantwoordelijkheid van de respectieve ondernemingen beheerd. Wanneer de gebruiker een bepaald artikel aankoopt, ontstaat er bijgevolg geen overeenkomst met Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG, maar enkel met de respectieve regionale dealer.

(3) In zijn showroom stelt de Dienstverlener niet enkel afzonderlijke meubelen en interieurvoorwerpen tentoon, maar biedt hij de gebruikers daarenboven nog een visuele voorstelling van harmonische interieurideeën en -concepten aan. De showroom is een virtuele tentoonstellingsruimte die de gebruiker toelaat afzonderlijke meubelen en interieurvoorwerpen in een volledige wooncontext te beschouwen.

(4) De goederen die bij de regionale dealers verkrijgbaar zijn, kunnen door technisch bepaalde afbeeldingsmogelijkheden en de verwerking en de bewerking van natuurlijke producten lichte afwijkingen vertonen van de goederen die op het internet worden voorgesteld; daarmee worden specifiek afwijkingen in structuur, kleur en afmetingen bedoeld, voor zover die verband houden met de aard van het gebruikte materiaal (bijvoorbeeld massief hout, fineer, natuursteen, leder, textielwaren), courant in de handel voorkomen en redelijk zijn. Voor het overige wordt verwezen naar de algemene voorwaarden (AV) en naar de gebruiksvoorwaarden van de regionale dealers die integraal van toepassing zijn.

(5) Via de functie “memo” kunnen de gebruikers van de showroom een boodschappenlijst met meubelen en interieurvoorwerpen aanmaken. De gebruikers kunnen de voorwerpen die ze op de memo plaatsen, indien beschikbaar, bij de interieurzaken van de regionale dealers in hun buurt aankopen. De memo dient louter en alleen om de inkopen van de gebruikers in de interieurzaken te plannen en vormt in geen enkel opzicht een bindend aanbod met het oog op het sluiten van een aankoopovereenkomst. De prijzen vermeld in de memo stemmen doorgaans met de winkelprijs overeen, maar kunnen bij aankoop in de vestiging van de respectieve regionale dealer in sommige gevallen licht afwijken van wat kan worden verwacht. Met name kunnen er supplementen als leverings- en montagekosten bovenop de prijzen worden aangerekend.

§ 3 Wettelijk beschermde content van de Dienstverlener

(1) De content van de Dienstverlener valt desgevallend onder het merken- en auteursrecht of onder andere verwante rechten van de Dienstverlener (resp. van ondernemingen die met de Dienstverlener samenwerken) en mogen slechts met de expliciete toestemming van de Dienstverlener (resp. van de houder van de rechten) worden gebruikt. Dit geldt specifiek voor teksten, beeldmateriaal en voor de algemene vormgeving van de webpagina en van de showroom van de Dienstverlener.

(2) Het is toegestaan afzonderlijke pagina’s en/of deelrubrieken van de webpagina van de Dienstverlener voor eigen gebruik te downloaden of af te drukken. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, (elektronisch of anderszins) overmaken, wijzigen of gebruiken van de webpagina’s voor algemene of commerciële doeleinden daarentegen is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener verboden.

§ 4 Beperking van aansprakelijkheid (Disclaimer)

(1) De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van webpagina’s waarnaar links op zijn pagina doorverwijzen. De Dienstverlener heeft geen enkele invloed op de vormgeving en op de content van die pagina’s en maakt zich die vreemde content niet eigen. Dit geldt specifiek ook voor de webpagina’s die onder de eigen verantwoordelijkheid van de regionale dealers worden beheerd en waar de gebruiker zich via de meubelportaalsite van de Dienstverlener toegang toe verschaft.

(2) De Dienstverlener is slechts dan aansprakelijk voor vreemde content als hij van die content (evenals van onwettige resp. strafbare content) terdege weet heeft en van hem redelijkerwijze en vanuit technisch oogpunt mag worden verwacht dat hij de exploitatie van die content verhindert (§§ 7 e.v. Telemediengesetz – TMG (Duitse Telemediawet)).

(3) Onder links worden “levende” (dynamische) verwijzingen begrepen. Zodra de Dienstverlener vaststelt dat een concrete aanbieding die via een link van de Dienstverlener toegankelijk is, hem burger- of strafrechtelijk aansprakelijk kan stellen, zal hij de koppeling naar deze aanbieding opheffen, in zoverre dat redelijkerwijze van hem kan worden verwacht en dat technisch mogelijk is.

§ 5 Slotbepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Ten aanzien van consumenten geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre de gewaarborgde bescherming hen niet wordt ontnomen door dwingende bepalingen van de staat waarin hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats heeft. § 106 lid 11 TDSG blijft onaangetast.

 

Privacybeleid

Keukencatalogus

De nieuwe catalogus is er! Blader alvast snel een keertje online. Naar de catalogus

Contur-Spot

Onze TV-spot al gezien? Naar de TV-spot

Contur-Dealers

Contur keukens vindt u bij deze dealers.

Dealers